flower flower
WageningseWeelde

Lazuur food community Wageningen

Per 3 april 2017 heeft Lazuur Wageningen haar detailhandel-activiteiten gestaakt en de winkel overgedragen aan Coöperatie Odin. Hiemee is het innemen van WW-spaarkaarten en -cadeaubonnen in de winkel in de Bevrijdingsstraat ook vervallen.

Inno Kock, wageningen@lazuur.com
Tel: 0317-424735
www.lazuur.com

1 spaarkaart:

De Wageningse Weelde spaaractie is per 1 juni 2017 beeindigd. U kunt geen volle spaarkaarten meer inleveren.
Molen Glas
Ontwerp: Annemarie de Koeijer
Realisatie: Loogiekaas