flower flower
WageningseWeelde

Historie

Coöperatie Dat is Pas Wageningen u.a. en Wageningse Weelde.

Dat is Pas Wageningen is een samenwerking van ondernemers die zich actief inzetten voor regionale-duurzame-biologische-streek-producten. De coöperatie is ontstaan door een mooie samenloop van omstandigheden en verschillende initiatieven van verschillende mensen, onder andere het Regionale Producenten Overleg. Het idee werd concreter toen Platform Duurzaam Wageningen in 2006 een prijsvraag uitschreef voor het gouden ei! Er waren er tien genomineerden en er werden twee winnaars gekozen. Ruud Keijzer van Natuurslagerij Keijzer en Van Santen haalde de meeste punten met een idee over netwerkmarketing. Karina Hendriks, landschapsarchitect, volgde op de voet met het idee Eet je eigen landschap.

In februari 2007 was het idee van de netwerkmarketing uitgewerkt tot een gezamenlijke spaaractie voor consumenten. Van Ham Organisatie en Advies maakte een concreet projectvoorstel en werkte diverse opties uit waarover nog veel gesproken moest worden. Gaande weg kristalliseerde het idee zich uit rond een 'eenvoudig en doeltreffend zegel-systeem'. Charmant door zijn eenvoud en goed passend bij de aard van de klanten.

Uit de eerste conceptbegrotingen bleek dat het plan door de groep ondernemers zelf gefinancierd zou kunnen worden. Daardoor zouden we onafhankelijk van subsidies kunnen starten. Dat scheelde heel veel tijd en energie! Maar hierdoor werd de stap voor de individuele ondernemers wel groter. Na drie aftastende en afwachtende vergaderingen was het november 2007 toen de kogel door de kerk ging en wel in de woonkamer van molenaar Hans Dobbe.
Zes ondernemers besloten om samen te starten en toonde zich bereid om garant te staan. Hiermee kon een professioneel plan worden gemaakt en uitgevoerd. Toen deze stap was gezet kwam de vaart erin. In de periode tot de lancering op de 30ste Molenmarkt (13 september 2008) sloten zich verschillende nieuwe bedrijven aan. Uiteindelijk waren we met 14 ondernemers toen de eerste zegel werd aangeboden aan Burgemeerster van Rumund! Wageningse Weelde was begonnen.

De keuze voor twee namen, één voor de coöperatie en één voor de zegelactie, komt voort uit het idee dat deze groep de potentie heeft om meer initiatieven te nemen. Daarvoor kan de coöperatie in deze vorm ruimte bieden.

Waar de meeste (individuele) zegeltjessystemen/loyaliteitsprogramma's vooral een positief effect hebben op de omzet en de klantenbinding van één bedrijf, snijdt ons Wageningse Weelde mes aan 3 kanten:
  1. individuele omzetvergroting en klantenbinding
  2. gezamenlijke omzetvergroting en klantenbinding doordat het samenwerkingsverband veel meer en gemakkelijker PR kan maken dan de individuele bedrijven
  3. economische versterking van het regionale duurzame biologische netwerk door het genereren van streekwaarde
De eerste resultaten van de Wageningse Weelde mogen er zijn: op de ALV in november 2008 hebben we de eerste 3 maanden geëvalueerd. De leden waren enthousiast over de resultaten door:
  • meer naamsbekendheid
  • nieuwe klanten in mijn winkel
  • actie die consumenten aanspreekt
  • meer samenwerking
  • meer omzet
  • het streekgevoel bij consumenten wordt aangewakkerd
  • in Wageningen wordt gepraat over wandeltochten met een ezel!
Er is sinds de eerste verkennende gesprekken heel veel werk verzet. Op het resultaat kunnen we trots zijn. Wageningse Weelde is een unieke vorm van samenwerking binnen de Nederlandse detailhandel. We hebben een mooi begin gemaakt en er zit potentie in het systeem dat door ondernemers gezamenlijk is opgezet. Dat kunnen we de komende jaren verder uitbouwen in het heldere licht van ons mooie gele logo!

Met dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.
Molen Glas
Ontwerp: Annemarie de Koeijer
Realisatie: Loogiekaas